Фронтекс Интернешънъл закупи портфейл от необслужвани задължения с номинал 94 млн. лв. от водеща небанкова финансова институция.

Компанията спечели търг в два кръга, в конкуренцията на 12 български и международни компании. Основните критерии за избор по търга са бяха цена, произход на средствата, пазарна репутация и работни практики, спазвани от компаниите при събирането на задължения.

Това е най-голямата единична сделка за годината в сектора за придобиване на вземания.