На 15 и 16 март 2016 г., Фронтекс Интернешънъл ще участва в най-мащабното кариерно събитие в България „Национални дни на кариерата – Добра Кариера, Добър Живот” , което ще се проведе в Националния дворец на културата. Всяка година на събитието участват водещи български и международни компании, които предлагат стажантски и работни позиции в различни бизнес сектори.

Това дава по-добра възможност на младите специалисти и студенти от различни висши учебни заведения да се срещнат с множество утвърдени и доказани работодатели на едно място, а за компаниите да се свържат с хиляди амбициозни студенти и експерти, които търсят сериозна кариерна реализация.

В рамките на форума, Фронтекс Интернешънъл ще представи своята дейност - бизнеса, свързан със събиране и управление на вземания, както и най-новите професии в България - Консултант управление на просрочията/вземанията, Преговарящ управление на просрочията/вземанията, както и с други позиции в различните отдели на компанията.

Екипът на Фронтекс Интернешънъл ще запознае посетителите на кариерното събитие с начина на работа в компанията, с кариерните възможности и перспективи, организационната култура, социалната програма и придобивки, както и с различните видове обучения, свързани с ефективна комуникация, водене на преговори и убеждаване.

Представители на Фронтекс Интернешънъл ще посрещат посетители на 15 и 16 март 2016 г., между 10:00-18:00 ч. на щанд №31, ет. 5 в Националния дворец на културата.