Фронтекс Интернешънъл подари на децата на своите служители посещение в Музейко.

Фронтекс Интернешънъл предоставя различни възможности за студентите от българските университети, които могат да придобият специфични познания за бизнеса

За втора поредна година целият екип на Фронтекс Интернешънъл подкрепи приемната грижа, като част от корпоративно социалната политика на компанията.

На 15 и 16 март 2016 г., Фронтекс Интернешънъл ще участва в най-мащабното кариерно събитие в България „Национални дни на кариерата – Добра Кариера, Добър Живот”

В края на 2014 г. Фронтекс Интернешънъл предприе инициатива за създаване на нови професии в бранша за събиране и управление на вземания в България.

Фронтекс Интернешънъл закупи портфейл от необслужвани задължения с номинал 94 млн. лв. от водеща небанкова финансова институция.