Кога звъним от наше име и кога от името на наш партньор?
Винаги обаждането е от името на Фронтекс Интернешънъл и винаги нашите консултанти се представят с тяхното лично име. Наша отговорност е да ви информираме относно задължението ви, неговата история и кредитора, от който е начислено.

 • В единия вариант нашия партньор е ваш кредитор и има нужда да ви уведоми за определено задължение и ние се свързваме с вас по телефона или чрез писмена кореспонденция, като ви консултираме относно ситуацията.
 • Вторият вариант е, когато задължението е изкупено от нас, съответно от вашия предходен кредитор, тогава нашето обаждане цели да ви даде пълна информация относно историята на кредита и новите условия, за които преговаряме и с които желаем да ви улесним, като нови собственици на задължението.
Как да постъпя ако получа уведомително писмо за задължение изпратено от Фронтекс Интернешънъл?
Ако получите писмо от Фронтекс Интернешънъл, то вашият дълг или е възложен за събиране на при нас или е изкупен от Фронтекс Интернешънъл. Може да извършите плащане на посочената в писмото сума или ако имате въпроси да се свържете с нас на посочените в писмото телефони за контакт.
Кредиторът на моето задължение го е продал на трета фирма, като ми е предоставил личните данни. Това законно ли е?
Да, това е напълно законно. Тази продажба се извършва, чрез цесия. Ние имаме законното право да разполагаме с лични данни, тъй като сме регистрирани като администратор на лични данни пред Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).
Мога ли спокойно да предоставя на служител на Фронтекс Интернешънъл личните си данни?
Данните, с които работим са лични данни и попадат под специален режим на защита по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Затова служителите на Фронтекс Интернешънъл могат да поискат трите ви имена или ЕГН, за да удостоверят, че конкретното задължението е ваше. Тази проверка всъщност предпазва вас и личните ви данни от злоупотреби.
Защо е важно да платя задължението си възможно най-рано?
Незабавното плащане на задължения, ви спестява допълнителни средства, които ще трябва да заплатите като разноски в един съдебен процес. Разноските в един съдебен процес включват начислените лихви, съдебните и деловодни разноски, включително за адвокатски хонорар и такси на органите за принудителното изпълнение. Посочените допълнителни средства, многократно надвишават сумата, които дължите към момента и които можете да платите незабавно!
Издавате ли документи, удостоверяващи наличието и/или липсата на задължения?
Да. При погасяване на задълженията може да Ви бъде издадено Удостоверение за погасен дълг, свидетелстващо за факта на извършеното погасяване и за липсата на задължения.
При необходимост и искане от Ваша страна може да Ви бъде издадена Референция, сочеща за актуалния размер на задължението Ви и необходима за последващо финансиране, целящо погасяване на дължимото към нас.

 • Може да се запознаете с Тарифата за издаване на Удостоверение за погасен дълг тук.
 • Може да изтеглите молба за издаване на Удостоверение за погасен дълг тук.
 • Може да изтеглите молба за издаване на Референция тук.

Речник на термините

 • Какво е цесия?

  Цесията е договор, с който кредиторът (Цедент) на едно вземане го прехвърля на трето лице (Цесионер). Прехвърленото вземане преминава върху новия кредитор с привилегиите, обезпеченията и другите му принадлежности.
 • Какво е ЦКР?

  Централният кредитен регистър пази подробна информация за кредитната история на физически и юридически лица. В него се съдържа детайлна информация за задълженията, постъпилите плащания и просрочията ви по всички кредити. Всички банки и небанкови финансови институции предоставят информация към Централния кредитен регистър. Като от своя страна кредиторите боравят с информацията от Централния кредитен регистър, за да видят кредитната история за други кредити. Взема се под особено внимание начина по който са обслужвани задълженията на кредитоискателя в миналото. Кредитоискателят изпадал ли е в забава, колко често, с каква продължителност, в момента в забава ли е по някой от своите кредити. На база на извършената проверка, се взема решение дали искането за кредит да бъде одобрено или отказано. Затова е изключително важно да имате добра кредитната история.