Кои сме ние

Фронтекс Интернешънъл е водеща компания за управление на просрочени вземания в България. Дългогодишната ни успешна история в сектора е доказателство за професионализма, с който подхождаме към индивидуалните изисквания на всеки свой клиент, качеството на услугите, които предлагаме и грижата, която полагаме за поддържане на собствената си репутация и запазване имиджа на компаниите, доверили ни проблемните си вземания. Основният ни стремеж е да предоставяме интегрирани и иновативни решения, които отговарят най-пълно на нуждите на бизнеса във всеки сектор на икономиката. Предлагаме пълния спектър от услуги по събиране, управление и изкупуване на вземания, като неизменно търсим най-ефективните методи за подобряване на ликвидната позиция и минимизиране на кредитния риск в бизнеса на нашите партньори.

От 2023 год. мажоритарен сосбтвеник в компанията е "Уеб Финанс Холдинг" АД - дружеството е с основен предмет на дейност: консултация и управление на дългови портфейли, управление на предприятия в ликвидация, както и на предприятия в ликвидни кризи, консултантски и правни услуги. Дружеството е специализирано в извършването на сделки за придобиване на права по вземания и поемане на риска от събирането на тези вземания; финансови и търговски операции с кредитни портфейли, реструктуриране и управление.

Партньори на "Уеб Финанс Холдинг" АД са български и чуждестранни фирми, търговски банки и инвестиционни дружества, включително "УниКредит Булбанк" АД, "Юробанк И ЕФ Джи България" АД, "Банка ДСК" АД, "Българска банка за развитие" АД, "Обединена българска банка" АД, "Централна кооперативна банка" АД, "Актавис" АД и много други.

Къде членуваме

Фронтекс Интернешънъл е пълноправен член на Асоциация за управление на вземания (РМАБГ), пълноправен член на Federation of European National Collection Associations (FENCA). Компанията членува и в ACA International – най-голямото световно сдружение на компании и професионалисти в сферата на събирането на вземания, чиято мисия е налагането на най-добрите бизнес практики в сектора.

Членството ни в тези браншови организации, както и редовното ни участие в международни конференции и семинари, ни предоставят възможността да споделяме опит с водещите компании и специалисти в индустрията и да обменяме информация за новостите в стандартите за управление и събиране на вземания.

Компанията е сериозно ангажирана в провеждането на законодателни инициативи и мероприятия, популяризиращи въвеждането на добри практики в сектора. Всички оперативни и управленски нововъведения във Фронтекс Интернешънъл са съобразени със стремежа ни за социална и обществена ангажираност и отговорност, както към нашите служители и партньори, така и към всяка личност, с която ни среща ежедневната ни работа.
 • Мисия

  Водени от желанието да предоставяме висококачествени услуги в сферата на събиране и управление на вземания, ние се стремим винаги да постигаме най-високо ниво събираемост при най-ниски разходи за нашите партньори и клиенти.

  Постигаме това с екип от висококвалифицирани професионалисти, които са посветени и работят съгласно най-новите стандарти и добри практики в нашата сфера, както и с дълготрайни инвестиции насочени в нови технологии и развитие на нашите служители.
 • Визия

  Ние ценим клиентите си и клиентите на нашите партньори и заедно създаваме нови възможности за всички, с които работим ежедневно.

  Нашите служители преминават специализирани обучения и умеят да разбират нуждите и ценят личността и достойнството на хората в затруднено финансово положение.

  Гордеем се с това, че имаме клиенти на които помагаме и сме помогнали освен да погасят задълженията си, да открият нови възможности за себе си. Отношението стои в основата на нашия успех!
 • Ценности

  ОТГОВОРНОСТ - Лично ангажирани в това, което правим

  ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ - Използваме най-добрите практики в работата си и се стремим към усъвършенстване

  ДОВЕРИЕ - Отговаряме на очакванията към нас и се стараем да ги надминаваме

  УВАЖЕНИЕ И РАЗБИРАНЕ - Уважаваме достойнството и разбираме индивидуалните нужди на отделната личност

  ПАРТНЬОРСТВО - Работим в подкрепа на личността и бизнеса и това е в основата на нашият успех

  РАЗВИТИЕ - Ние създаваме среда, в която всеки от нас активно да се развива личностно и професионално и с това да развива компанията и обществото

История

Фронтекс Интернешънъл е създадена през 2009 г., като част от най-голямата холдингова група в сферата на услугите, свързани с недвижими имоти в България – AG Capital. Отговаряйки на бизнес нуждите на клиентите на групата, компанията започва да предлага ефективни интегрирани услуги за управление на вземания във всички фази на просрочие и обслужва голяма част от банковите институции, телеком операторите, застрахователните компании и множество дружества в сферата на потребителските и бизнес услуги.

През 2012 г. Фронтекс поставя началото на ново направление в дейността си - изкупуване на портфейли от вземания от своите традиционни партьори. Компанията инвестира в разработване и внедряване на интелигентна CRM система, интегрирана с кол център платформа на CISCO, което позволява значително разширяване на дейността при запазване високия стандарт на предоставяната услуга.

През 2013 г. мажоритарен дял в компанията придобива Frontex International B.V., Холандия, собственост на Emerging Europe Accession Fund (EEAF), управляван от мениджърското дружество Axxess Capital. Основни акционери в EEAF са Европейската банка за възстановяване и развитие (EBRD), Европейският Инвестиционен Фонд (EIF), Немската компания за инвестиции и развитие (DEG) и Черноморската банка за търговия и развитие (BSTDB) и др. Международната разпознаваемост и репутация на акционерите налагат съблюдаването на най-добрите бизнес практики, които в огромна степен са иновативни за българския пазар.