• Събиране на вземания по телефона и с писмена кореспонденция

  От жизнена необходимост за всеки бизнес, който работи с голям брой индивидуални и/или бизнес клиенти. Основен метод за превенция и ограничаване обема на просрочените вземания в ранен стадий и адекватната обработка на клиенти с неплатени суми, независимо от техния статус.

  Ефективната ни организационна структура позволява обработката на огромен брой случаи при пълна прозрачност и подробна отчетност за всяко извършено действие. Възнаграждението се формира на база реално събрана сума, като конкретният процент комисионна зависи от стадия просрочие на възложените вземания.
 • Телемаркетинг и верификация на данни

  Възможността за достигане до максимално широка база потенциални клиенти би могла да бъде разликата между посредствено работещ и истински успешен бизнес. Правилно проведения разговор често е предпоставка за импулсивна покупка или сключването на добър договор.

  Професионално обучените ни професионалисти са на разположение да предложат всеки продукт или услуга по възможно най-добрия начин. Единичната цена на всяко обаждане се формира на база реално направения разход и е незначителна спрямо потенциала за развитие на всеки бизнес.
 • Събиране на вземания чрез посещения на адрес (Field Collection)

  Обстоятелствата на много от клиентите се променят и след време е възможно те да бъдат неоткриваеми по телефон или съзнателно да не отговарят на писмена кореспонденция.

  В тези случаи е възможно посещението на адрес да доведе до директен контакт и подновяване на комуникацията с оглед постигането на набелязаните цели.

  Логистичните разходи за достигане до местонахождението на клиентите не са пренебрежими, но много често се оправдават от постигнатия резултат в посока получаване на плащане, договаряне на разсрочване или доставяне на официално съобщение.
 • Изкупуване на вземания

  Успехът в продажбите води до изграждането на огромна и разнообразна клиентска база, което носи кредитен риск за организацията. Особено в период на предизвикателни икономически обстоятелства. При ограничена ликвидност, наложена от макро факторите в средата, навременното и изгодно превръщане на трудно събираеми вземания в свеж финансов ресурс би могло да се окаже от съществено значение за безпроблемното оцеляване.

  Нашият бизнес е да инвестираме в това да освободим партньорите си от ликвидните им проблеми, запазвайки добрата грижа за техните клиенти. Процесът по оценка на портфейлите и предлагане на покупна цена е основан на задълбочен анализ на всички релевантни фактори, като склонността ни да рискуваме продиктувана от дългогодишния ни опит в тази сфера, е в полза на продавача.
 • Правно събиране на вземания

  След изчерпване на всички възможности за събиране на просрочените вземания в режим на диалог, понякога се налага предявяването на паричните претенции по съдебен ред. Макар и нежелан от всяка от страните, този подход често е единственият, който има потенциал да доведе до успешно разрешаване на паричен спор. Ние сме готови да предоставим на партньорите си богатия си опит във всички сфери на правото, в цялата страна.

  Многобройният ни екип от адвокати и юрисконсулти са лично ангажирани да постигат максимални резултати. Оптимизираната ни организационна структура позволява обработването на молби и воденето на изпълнителни производства в огромни обеми, като в същото време, всяко дело е под наблюдението на опитен юрист. Партнираме си с най-успешните частни съдебни изпълнители в страната и предаваме ползите от това на всеки свой партньор.