• Поверителност и фокус върху дългосрочно сътрудничество
  • Цялостно професионално обслужване, съобразено с изискванията и нуждите на нашите партньори
  • Мониторинг, непрекъснат анализ, оптимизация и отчетност в целия процес по събиране на вземания
  • Интелигентна CRM система, интегрирана с кол-център платформа на CISCO
  • Професионален подход и задълбочен анализ на спецификата на всеки възложен пакет
  • Мрежа от квалифицирани юрисконсулти, адвокати, анализатори и специалисти в събирането на вземания с национално покритие
  • Сериозен финансов ресурс, позволяващ своевременното и дългосрочно партньорство в сферата на изкупуване на вземания