„…Препоръчваме Фронтекс Интернешънъл на всяка компания, която търси професионализъм и акуратност…“


„…Изразяваме удовлетвореността си от професионализма, който срещаме от страна на Фронтекс Интернешънъл. Препоръчваме Фронтекс Интернешънъл на партньори и клиенти, които търсят професионалисти в цялостния процес по управление на проблемни вземания…“


„…През времето на съвместната ни дейност, стартирала през месец Юли 2012, екипът на Фронтекс Интернешънъл показва професионализъм и коректност. Предимствата на тяхната работа са спазване на конфиденциалност, стриктно изпълнение на поставените им задачи и високо ниво на технологична обезпеченост…“

„…Постигната от тях събираемост е една от най-високите сред колекторите, с които сме работили и допринася за подобряването на бизнес резултатите на нашата компания. Възложените за събиране на територията на Република България за периода на сътрудничеството ни са с баланс над 5 милиона лв. Препоръчваме Фронтекс Интернешънъл като лоялен и надежден партньор…“


"…Съвместната ни работа доказва Фронтекс Интернешънъл като коректен и сериозен бизнес партньор. Препоръчваме Фронтекс Интернешънъл като прецизен експерт в сферата на управлението на вземания...“


„…Фронтекс Интернешънъл е наш професионален партньор за извънсъдебно събиране на вземания. Препоръчваме Фронтекс Интернешънъл като прецизен експерт в сферата на управлението на вземания…“


„...Съвместната ни работа доказва Фронтекс Интернешънъл като коректен и сериозен бизнес партньор. Благодарение услугите, които ни предоставят, ние имаме възможността да се концентрираме върху професионалните си ангажименти, като едновременно с това постигаме и финансово оптимизиране…“


„…Изразяваме нашето задоволство и благодарност към екипа на Фронтекс Интернешънъл. С Удоволствие бихме препоръчали техните услуги на всички, които ценят професионализма в областта на управлението на вземания…“


„…Искаме да изразим удовлетвореността си от спазване на всички правила на конфиденциалност и отличния професионализъм, който срещаме от страна на Фронтекс Интернешънъл. Доволни сме от показаните резултати при изпълнението на предоставените услуги. Параметрите на съвместната ни работа покриват нашите очаквания и изисквания към тях…“