За компанията

Кои сме ние

Ние сме водеща компания за събиране на вземания в България и имаме дълга и успешна история в тази сфера. Предоставяме интегрирани и иновативни решения, които обслужват бизнеса в почти всеки сектор на икономиката и предлагаме пълен спектър от услуги по събиране, управление и изкупуване на вземания.

От 2013 г. мажоритарен акционер в компанията е Emerging Europe Accession Fund B.V., Холандия, собственост  на Balkan Accession Fund, управляван от мениджърското дружество Axxess Capital. Основни акционери на Balkan Accession Fund са Румънско-американският инвестиционен фонд, Европейската банка за възстановяване и развитие (EBRD), Холандската финансова компания за развитие (FMO), Немската компания за инвестиции и развитие (DEG) и Черноморската банка за търговия и развитие (BSTDB).

Къде членуваме

Фронтекс Интернешънъл е пълноправен член на Асоциацията на Колекторските Агенции в България (АКАБГ), пълноправен член на Federation of European National Collection Associations (FENCA). Компанията членува и в ACA International – най-голямото световно сдружение на компании и професионалисти в сферата на събирането на вземания, чиято мисия е налагането на най-добрите бизнес практики в сектора.

Членството ни в тези браншови организации, както и редовното ни участие в международни конференции и семинари, ни предоставят възможността да споделяме опит с водещите компании и специалисти в индустрията и да обменяме информация за новостите в стандартите за управление и събиране на вземания.

Компанията е сериозно ангажирана в провеждането на законодателни инициативи и мероприятия, популяризиращи въвеждането на добри практики в сектора. Всички оперативни и управленски нововъведения във Фронтекс Интернешънъл са съобразени със стремежа ни за социална и обществена ангажираност и отговорност, както към нашите служители и партньори, така и към всяка личност, с която ни среща ежедневната ни работа.

Мисия

Водени от желанието да предоставяме висококачествени услуги в сферата на събиране и управление на вземания, ние се стремим винаги да постигаме най-високо ниво събираемост при най-ниски разходи за нашите партньори и клиенти.

Постигаме това с екип от висококвалифицирани професионалисти, които са посветени и работят съгласно най-новите стандарти и добри практики в нашата сфера, както и с дълготрайни инвестиции насочени в нови технологии и развитие на нашите служители.

Визия

Ние ценим клиентите си и клиентите на нашите партньори и заедно създаваме нови възможности за всички, с които работим ежедневно.

Нашите служители преминават специализирани обучения и умеят да разбират нуждите и ценят личността и достойнството на хората в затруднено финансово положение.

Гордеем се с това, че имаме клиенти на които помагаме и сме помогнали освен да погасят задълженията си, да открият нови възможности за себе си. Отношението стои в основата на нашия успех!

Ценности

ОТГОВОРНОСТ – Лично ангажирани в това, което правим

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ – Използваме най-добрите практики в работата си и се стремим към усъвършенстване

ДОВЕРИЕ – Отговаряме на очакванията към нас и се стараем да ги надминаваме

УВАЖЕНИЕ И РАЗБИРАНЕ – Уважаваме достойнството и разбираме индивидуалните нужди на отделната личност

ПАРТНЬОРСТВО – Работим в подкрепа на личността и бизнеса и това е в основата на нашият успех

РАЗВИТИЕ – Ние създаваме среда, в която всеки от нас активно да се развива личностно и професионално и с това да развива компанията и обществото

История

Фронтекс Интернешънъл е създадена през 2009 г., като част от най-голямата холдингова група в сферата на услугите, свързани с недвижими имоти в България – AG Capital. Отговаряйки на бизнес нуждите на клиентите на групата, компанията започва да предлага ефективни интегрирани услуги за управление на вземания във всички фази на просрочие и обслужва голяма част от банковите институции, телеком операторите, застрахователните компании и множество дружества в сферата на потребителските и бизнес услуги.

През 2012 г. Фронтекс поставя началото на ново направление в дейността си - изкупуване на портфейли от вземания от своите традиционни партьори. Компанията инвестира в разработване и внедряване на интелигентна CRM система, интегрирана с кол център платформа на CISCO, което позволява значително разширяване на дейността при запазване високия стандарт на предоставяната услуга.

През 2013 г. мажоритарен дял в компанията придобива Frontex International B.V., Холандия, собственост на Emerging Europe Accession Fund (EEAF), управляван от мениджърското дружество Axxess Capital. Основни акционери в EEAF са Европейската банка за възстановяване и развитие (EBRD), Европейският Инвестиционен Фонд (EIF), Немската компания за инвестиции и развитие (DEG) и Черноморската банка за търговия и развитие (BSTDB) и др. Международната разпознаваемост и репутация на акционерите налагат съблюдаването на най-добрите бизнес практики, които в огромна степен са иновативни за българския пазар.

Партньори